Certifikáty od EUNI

Koncept EUNI směřuje k získávání kreditních bodů CME (Continuing medical education) v rámci celoživotního vzdělávání. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získá student certifikát a jsou mu připsány příslušné kreditní body.

Registrací na EUNI ANGIO speciál získáte

desítky kurzů
Novinky z angiologie

Rešerše, zprávy z kongresů, kazuistiky a aktuality převážně z angiologie.

Kalendář akcí
Kalendář akcí

Všechny zajímavé akce na jednom místě. Přehledný kalendář akcí.

Přednášky z kongresů
Přednášky z kongresů

Záznamy přednášek a videorozhovory z odborných akcí.

Zdarma se zaregistrujte na našich stránkách a využívejte výhod EUNI

Odesláním této registrace uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“) souhlas společnosti PEARS HEALTH CYBER, s. r. o., se sídlem DOCK 01, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, jakožto správci se zpracováním vyplněných osobních údajů a případně údajů mnou sdělených v rámci stránky www.euni.cz za účelem čerpání služby na www.euni.cz, zasílání odborných informací vztahujících se ke studiu EUNI, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení obsahujících i sdělení partnerů správce elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle §§ 11,12 a 21 Zákona, tj. zejména o tom, že mám právo přístupu k údajům, právo na jejich opravu či blokování a jsem si vědom, že poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv písemně na adrese správce odvolat vyjma údajů nezbytně nutných výlučně k využívání služby www.euni.cz, pokud ji nechci ukončit. Stejně tak se mohu zdarma odhlásit ze zasílání obchodních sdělení v rámci každé obdržené e-mailové zprávy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň